гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
06.12.2023г.- 17-и Коледен форум от Националната кампания!
08.11.2023 г.- Удължен срок на приема по интервенция 'Преструктуриране и конверсия на лозя'
10.10.2023 г. - Новият лозарския регистър и информационна система за поддържане му
27.09.2023 г. - Заместник-министър Тошев представи новия лозарски регистър
25.09.2023г.– Изтегляне от продажба на предлагано в магазините на Kaufland България бяло винo
19.09.2023 г. – Наредба за подпомагане в лозаро-винарския сектор
07.08.2023 г. - Участие в Международното изложение за вино „Провайн 2024“
04.08.2023 г. - Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ
24.07.2023 г. - Благодарствено писмо от Посолството на Нова Зеландия
19.07.2023 г. - Прием на заявления по мярката „Събиране на реколтата на зелено“
Актове
Спецификации на вина със защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ).

Актове за утвърждаване на вина със защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ).Заявление ЗГУ "Тракийска низина Ейнджълс естейт".

Заявление ЗГУ "Тракийска низина - Миролио"
.

Заявление ЗНП "Нова Загора -Миролио".

Заявление за изменение на ЗГУ "Заявление за изменение на ЗГУ "Дунавска Равнина"  - дата на публикуване 18.10.2022 г.

„С Акт за утвърждаване № РД 18-1/11.07.2022 г. на министъра на земеделието е изменен Акт за утвърждаване на вино със ЗНП „Нова Загора“. Изменената спецификация на продукта е публикувана на интернет сайта на ИАЛВ в секцията „Нормативна уредба“, Раздел „Актове“, „Спецификации на вина със защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ).
Дата на публикуване 30.12.2022 г.“„С Акт за утвърждаване № РД 09-379/28.03.2023 г. на министъра на земеделието е изменен Акт за утвърждаване на вино със ЗГУ (Традиционно наименование „Регионално вино“) „Дунавска равнина“. Изменената спецификация на продукта е публикувана на интернет сайта на ИАЛВ в секцията „Нормативна уредба“, Раздел „Актове“, „Спецификации на вина със защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ).
Дата на публикуване - 12.06.2023 г.

          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067