гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
16.05.2024 г. - Експериментално поле с лозови насаждения  на ИАЛВ
16.05.2024 г. - Конференция с представители на ЕК относно географските указания
16.05.2024 г. - Отворен прием за кандидатстване по интервенцията за застраховане на винени лозя
02.05.2024 г. - Състояние на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.
12.04.2024 г. - Министерска среща в Италия по случай стогодишнината на OIV
14.03.2024 г. - Български вина, отличени в конкурса „Mundus Vini 2024”
13.03.2024 г. – „Провайн“
07.03.2024 г. – Експериментално поле за застрашените традиционни сортове лозя
19.02.2024 г. – 62-ро издание на Международното изложение „АGRA 2024“
14.02.2024 г. – Честит Трифон Зарезан!
13.02.2024 г. – Обществена консултация по концепция за нов ЗВСН
07.02.2024 г. – XII Международен винен конкурс в Бразилия „Brazil Wine Challenge 2024&am
01.02.2024 г. - Тържествено зарязване на лозята в Троянския манастир
15.01.2024 г. – Започна прием по две инвестиционни мерки
15.01.2024 г. – Нови насоки за производството на деалкохолизирани вина
12.01.2024 г. – Предстоящи през 2024 година изложени
10.01.2024 г. – Краен срок за подаване на декларации
03.01.2024 г. – Изменение на ЗНП „Мелник“

06.12.2023г.- 17-и Коледен форум от Националната кампания!
08.11.2023 г.- Удължен срок на приема по интервенция 'Преструктуриране и конверсия на лозя'
20.04.2023 г. - Нова финансова възможност по Националния план за възстановяване и устойчивост
             
 Нова финансова възможност за закупуване на материални и нематериални активи
по Националния план за възстановяване и устойчивост
 

На официалната страница на Министерство на земеделието в раздел „ОСП 2023-2027 г.“, секция „Национален план по Механизма за възстановяване и устойчивост“ е публикуван за обществено обсъждане проект на Процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“. Процедурата е в изпълнение на Инвестиция 1: Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство, направление „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ към компонент „Устойчиво селско стопанство“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
 

Основна цел на Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство е предоставяне на своевременна целева подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците от COVID-19 пандемията, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството, цифровата трансформация, подобряване на генетичните ресурси.
 

Фондът предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси.
 

Допустимите разходи, по инвестиците са описани в т. 14.1. от процедурата, вкл. трактори, комбайни за прибиране на реколтата, товарачи, култиватори и брани.   

Винените лозя са включени в Приложение № 9 „Списък с култури и животни, попадащи в чувствителните сектори“, което дава допълнителен приоритет на гроздопроизводителите при оценка на предложения за изпълнение на инвестиции.
 

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 05.05.2023 година чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСМ-ИСУН 2020) или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.
Линк към проекта: https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/nacionalen-plan-po-mehanizma-za-vzstanovyavane-i-ustojchivost
 
 

          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067