гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
06.12.2023г.- 17-и Коледен форум от Националната кампания!
08.11.2023 г.- Удължен срок на приема по интервенция 'Преструктуриране и конверсия на лозя'
10.10.2023 г. - Новият лозарския регистър и информационна система за поддържане му
27.09.2023 г. - Заместник-министър Тошев представи новия лозарски регистър
25.09.2023г.– Изтегляне от продажба на предлагано в магазините на Kaufland България бяло винo
19.09.2023 г. – Наредба за подпомагане в лозаро-винарския сектор
07.08.2023 г. - Участие в Международното изложение за вино „Провайн 2024“
04.08.2023 г. - Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ
24.07.2023 г. - Благодарствено писмо от Посолството на Нова Зеландия
19.07.2023 г. - Прием на заявления по мярката „Събиране на реколтата на зелено“
30.06.2023 г. - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г.
27.06.2023 г. - Нови изисквания относно етикетирането на вината
15.06.2023 г. - Нов Генерален директор на OIV
16.05.2023 г. - Подпомагане по еко-схемите от Стратегическия план
15.05.2023 г. - Застрахователно обезщетение за 2023 година

03.05.2023 г. - Международнен курс по ампелофиграфия 2023 г.
20.04.2023 г. - Нова финансова възможност по Националния план за възстановяване и устойчивост
17-ти Великденски форум от Националната кампания „Да! На българската храна“
Проект на Наредба за Централния регистър за проследимост на храните
23.03.2023 г. - Заседание на Изпълнителния комитет на OIV
Среща с д-р Джон Баркър, кандидат за Генерален директор на OIV

На 20.03.2023 г., в централното управление на Изпълнителна агенция по лозата и виното, изпълнителният директор на ИАЛВ - инж. Красимир Коев, проведе среща с новозеландския кандидат за Генерален Директор на Международната организация по лозата и виното (OIV) д-р Джон Баркър, който бе придружен от г-жа Луси Пауър, заместник-ръководител на мисията за България и Румъния в Посолството на Нова Зеландия в Брюксел. Участие в срещата от страна на ИАЛВ взеха г-жа Нина Филипова - главен секретар, инж. Даниела Фърцова - главен директор на ГДКЛВС, г-жа Красимира Костова – младши експерт „Връзки с обществеността“ от ДАПОФСД, както и г-жа Евгения Якимова и г-н Адриан Георгиев - държавни експерти от отдел „Международни отношения“, дирекция ЕКМО, от страна на Министерство на земеделието.

По време на посещението д-р Джон Баркър представи своята кандидатура, както и инициативите, които смята, че са необходими да бъдат предприети за развитието на организацията. Според него, за да бъде успешен винарският сектор е необходимо да се работи в аспектите свързани с международната търговия, признаването на стойността на виното в страните по света, както и неговото културно наследство, работа в осигуряването на икономическа устойчивост на сектора, както и предприемането на мерки свързани с настъпващите климатичните промени.

Инж. Красимир Коев изрази подкрепа на изложените инициативи и добави, че е добра идея OIV да развива своята дейност в подкрепа на лозарите и винарите в моментите на трудности и кризи, осигурявайки им полезна информация и съвети за преодоляването им. Той също така изложи развитието на проекта за изграждането на Регионалния Референтен Център в гр. Пловдив. Изнесеният офис ще играе ролята на „антена“ за дейността на организацията за Югоизточна Европа, където да бъдат изнасяни семинари и обучения, свързани с лозаро-винарския сектор. Инж. Красимир Коев смята, че тази инициатива ще спомогне за „раздвижването“ на организацията, като по този начин ще се спомогне привличането на нови членове. Този проект ще даде възможност на българските лозари и винопроизводители, от първо лице да черпят знания и опит от Света на иновациите в сектора, производството и търговията на грозде и вино.

Д-р Джон Баркър сподели съгласие към тези инициативи, отбелязвайки, че е необходимо да се задълбочи връзката със самите производители и максимално да бъдат оползотворени възможностите, които организацията предлага.

          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067