гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
19.09.2023 г. – Наредба за подпомагане в лозаро-винарския сектор
07.08.2023 г. - Участие в Международното изложение за вино „Провайн 2024“
04.08.2023 г. - Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ
24.07.2023 г. - Благодарствено писмо от Посолството на Нова Зеландия
19.07.2023 г. - Прием на заявления по мярката „Събиране на реколтата на зелено“
30.06.2023 г. - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г.
27.06.2023 г. - Нови изисквания относно етикетирането на вината
15.06.2023 г. - Нов Генерален директор на OIV
16.05.2023 г. - Подпомагане по еко-схемите от Стратегическия план
15.05.2023 г. - Застрахователно обезщетение за 2023 година

03.05.2023 г. - Международнен курс по ампелофиграфия 2023 г.
20.04.2023 г. - Нова финансова възможност по Националния план за възстановяване и устойчивост
17-ти Великденски форум от Националната кампания „Да! На българската храна“
Проект на Наредба за Централния регистър за проследимост на храните
23.03.2023 г. - Заседание на Изпълнителния комитет на OIV
Среща с д-р Джон Баркър, кандидат за Генерален директор на OIV
24.02.2023 г. - „Златен ритон“ за четири вина от „Винария 2023“
14.02.2023 г. - ЧЕСТИТ ТРИФОН ЗАРЕЗАН!
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА РЕКОЛТА ОТ ГРОЗДЕ И ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИ КОЛИЧЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКИЯТ ПРОБЛЕМ СЪС СТАЦИОНАРНИТЕ ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ Е ОТСТРАНЕН И ТЕЛЕФОНИТЕ ВЕЧЕ РАБОТЯТ
23.03.2023 г. - Заседание на Изпълнителния комитет на OIV

На 10.03.2023 г. в гр. Дижон, Република Франция, се проведе заседание на Изпълнителния комитет на Международната организация по лозата и виното (OIV). Темите от дневния ред бяха свързани с проекторезолюциите, които тази година ще подлежат на приемане, преместването на централния офис на организацията в гр. Дижон, представянето на двамата кандидати за Генерален директор на OIV и предстоящия 44-ти Световен конгрес по лозата и виното в Испания.Научният директор на OIV г-н Жан-Клод Руф представи на държавите-членки подробен списък с проекторезолюциите достигнали стъпка 7 по процедурата на гласуване. Новите 19 резолюции обхващат областите свързани с лозарството, енологията, микробиологията и икономиката. Проекторезолюциите са публикувани на сайта на ИАЛВ в раздел –"Нормативна уредба„.

Ръководството на OIV представи доклад за напредъка на преместването на централния офис. Както е известно през 2021 г. по време на Генералната Асамблея беше взето решението да се премести седалището на OIV от гр. Париж в гр. Дижон. Генералният Директор на OIV г-н Пау Рока коментира ремонтните дейности на сградата и посочи, че се очаква завършването на главния офис да бъде в периода м. октомври - м. ноември 2023 г.

По време на заседанието двамата кандидати за Генерален директор на OIV за мандата 2024 г. - 2028 г. имаха възможността да презентират своите кандидатури. Единият кандидат от страна на Нова Зеландия д-р Джон Баркър представи своя дългогодишен опит в организацията и изложи своите идеи за бъдещето на OIV. Според него е необходимо да се работи в аспектите свързани с международната търговия, признаването на стойността на виното в страните по света, включително и неговото културно наследство, работа за осигуряването на икономическа устойчивост на сектора, както и предприемането на мерки свързани с настъпващите климатичните промени. Другият кандидат от Аржентина г-н Раул Бенитез също изнесе реч за своята кандидатура, поставяйки възгледите си за развитието на организацията и бъдещето на лозаро-винарския сектор.

Заседанието завърши с презентирането на 44-тия Световен конгрес по лозата и виното, който ще се проведе в периода 5-9 юни 2023 г. в гр. Хѐрес де ла Фронтѐра, Кадиз, Испания. Цялата информация за предстоящото събитие можете да откриете на сайта: https://oiv2023.es/en/

          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067