гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
06.12.2023г.- 17-и Коледен форум от Националната кампания!
08.11.2023 г.- Удължен срок на приема по интервенция 'Преструктуриране и конверсия на лозя'
10.10.2023 г. - Новият лозарския регистър и информационна система за поддържане му
27.09.2023 г. - Заместник-министър Тошев представи новия лозарски регистър
25.09.2023г.– Изтегляне от продажба на предлагано в магазините на Kaufland България бяло винo
19.09.2023 г. – Наредба за подпомагане в лозаро-винарския сектор
07.08.2023 г. - Участие в Международното изложение за вино „Провайн 2024“
04.08.2023 г. - Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ
24.07.2023 г. - Благодарствено писмо от Посолството на Нова Зеландия
19.07.2023 г. - Прием на заявления по мярката „Събиране на реколтата на зелено“
Информация - OIV
Официална страница на Международната организация по лозата и виното (OIV)

На 04.11.2022 г. се проведе 20-та Генерална асамблея на Международната организация по лозата и виното(OIV) в Енсенада, Мексико, на която бяха приети общо 35 резолюции относно лозарски практики, енологични практики и продукти, методи за анализ, икономика и право и безопасност и здраве.


Списък на приетите резолюции


Проект на резолюции


Проекторезолюции 2023 г.


Одобрени резолюции на OIV 2023 г.Проекторезолюции 2024 г., одобрени на стъпка 3, част 1  ,  стъпка 3, част 2   и стъпка 5

 
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067