гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
19.02.2024 г. – 62-ро издание на Международното изложение „АGRA 2024“
14.02.2024 г. – Честит Трифон Зарезан!
13.02.2024 г. – Обществена консултация по концепция за нов ЗВСН
07.02.2024 г. – XII Международен винен конкурс в Бразилия „Brazil Wine Challenge 2024&am
Тържествено зарязване на лозята в Троянския манастир
15.01.2024 г. – Започна прием по две инвестиционни мерки
15.01.2024 г. – Нови насоки за производството на деалкохолизирани вина
12.01.2024 г. – Предстоящи през 2024 година изложени
10.01.2024 г. – Краен срок за подаване на декларации
03.01.2024 г. – Изменение на ЗНП „Мелник“22.01.2024 г. - Обява за конкурс за "инспектор" в Териториално звено – Варна, Главна дирекция "Контрол в лозаро-винарския сектор"
  
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) обявява конкурс за назначаване на държавен служител:

22.01.2024 г. - Обява
22.01.2024 г. - Заявление за участие в конкурса
22.01.2024 г. - Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл
02.02.2024 г. - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати
07.02.2024 г. - Система за определяне на резултатите
15.02.2024 г. - Извлечение от протокол
 07.11.2023 г. - Обява за "Старши експерт" в Главна дирекция "Контрол в лозаро-винарския сектор", отдел "Контрол в лозаро-винарския сектор" – гр. Благоевград
 
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) обявява конкурс за назначаване на държавен служител:

07.11.2023 г. - Обява
07.11.2023 г. - Заявление за участие в конкурса
07.11.2023 г. - Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл
24.11.2023 г. – Протокол за допуснати и недопуснати кандидати
24.11.2023 г. – Система за определяне на резултатите
15.12.2023 г. – Извлечение от протокол
 15.06.2023 г. - Обява за конкурс за "Главен експерт" в Главна дирекция "Изпитвателни лаборатории", отдел "Изпитвателна лаборатория" – Пловдив
 
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) обявява конкурс за назначаване на държавен служител:

15.06.2023 г. - Обява
15.06.2023 г. - Заявление за участие в конкурса
15.06.2023 г. - Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл
27.06.2023 г. - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати
27.06.2023 г. - Система за определяне на резултатите 
07.07.2023 г. - Извлечение от протокол
18.05.2023 г. - Обява за конкурс за "Младши експерт" в Главна дирекция "Изпитвателни лаборатории", отдел "Изпитвателна лаборатория" – София

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) обявява конкурс за назначаване на държавен служител:

18.05.2023 г. - Обява
18.05.2023 г. - Заявление за участие в конкурса
18.05.2023 г. - Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл
05.06.2023 г. - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати
12.06.2023 г. - Система за определяне на резултатите
15.06.2023 г. - Извлечение от протокол
09.05.2023 г. - Обява за конкурс за "главен експерт" в Териториално звено – Пловдив, Главна дирекция "Контрол в лозаро-винарския сектор"

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) обявява конкурс за назначаване на държавен служител:

09.05.2023 г. - Обява
09.05.2023 г. - Заявление за участие в конкурса
09.05.2023 г. - Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл
29.05.2023 г. - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати
05.06.2023 г. - Система за определяне на резултатите
06.06.2023 г. – Извлечение от протокол
30.03.2023 г. - Обява за "Старши експерт" в Главна дирекция "Изпитвателни лаборатории", отдел "Изпитвателна лаборатория" – Пловдив

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) обявява конкурс за назначаване на държавен служител:

30.03.2023 г. - Обява
30.03.2023 г. - Заявление за участие в конкурса
30.03.2023 г. - Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл
19.04.2023 г. - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати
21.04.2023 г. – Информация за провеждане на конкурса и Система за определяне на резултатите
12.05.2023 г. – Извлечение от протокол07.02.2023 г. - Обява за "младши експерт" в Главна дирекция "Контрол в лозаро-винарския сектор"

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) обявява конкурс за назначаване на държавен служител:

07.02.2023 г. - Обява
07.02.2023 г. - Заявление за участие в конкурса
07.02.2023 г. - Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл
21.02.2023 г. - Списък с допуснати и недопуснати кандидати
28.02.2023 г. - Система за определяне на резултатите
01.03.2023 г. - Извлечение от протокол15.12.2022 г. - Обява за "Младши експерт" в дирекция "Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности"

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) обявява конкурс за назначаване на държавен служител:

15.12.2022 г. - Обява
15.12.2022 г. - Заявление за участие в конкурса
15.12.2022 г. - Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл
06.01.2023 г. - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати
17.01.2023 г. - Система за определяне на резултатите
18.01.2023 г. - Извлечение от протокол02.08.2022 г. - Обява за "Старши юрисконсулт" в дирекция "Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности"

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) обявява конкурс за назначаване на държавен служител:

02.08.2022 г. - Обява
02.08.2022 г. - Заявление за участие в конкурса
02.08.2022 г. - Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл
19.08.2022 г. - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати
25.08.2022 г. - Система за определяне на резултатите
01.09.2022 г. - Решение26.07.2022 г. - Обява за "Младши експерт" в дирекция „Изпитвателни лаборатории“, отдел „Изпитвателна лаборатория“ – София

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) обявява конкурс за назначаване на държавен служител:

26.07.2022 г. - Обява
26.07.2022 г. - Заявление за участие в конкурса
26.07.2022 г. - Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл
10.08.2022 г. - Заповед за прекратяване на конкурс - младши експерт ИЛ - София12.11.2021 г. - Обява за процедура по мобилност, по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител, за Директор на Териториална дирекция "Лоза и вино" - Плевен, ГД "КЛВС"

12.11.2021 г. - Обява
12.11.2021 г. - Заявление за участие 
29.11.2021 г. - Списък с допуснати и недопуснати кандидати
10.12.2021 г. - Решение31.08.2021 г. - Обява за "Старши експерт" в дирекция "Административно,правно обслужване и финансово-стопански дейности"

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) обявява конкурс за назначаване на държавен служител:

31.08.2021 г. - Обява
31.08.2021 г. - Заявление за участие в конкурса
31.08.2021 г. - Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС
17.09.2021 г. - Списък с допуснати и недопуснати кандидати
17.09.2021 г. - Система за определяне на резултатите 
11.10.2021 г. - Решение05.09.2019 г. - Обява за "Главен инспектор" в Териториално звено гр. Сливен, ГД "КЛВС"

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) обявява конкурс за назначаване на държавен служител:

05.09.2019 г. - Обява
05.09.2019 г. - Заявление за участие в конкурса
05.09.2019 г. - Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
24.09.2019 г. Списък с допуснати и недопуснати кандидати
21.10.2019 г. - Решение05.09.2019 г. - Обява за "Младши експерт" в отдел "РМПП", ГД "КЛВС

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) обявява конкурс за назначаване на държавен служител:

05.09.2019 г. - Обява
05.09.2019 г. - Заявление за участие в конкурса
05.09.2019 г. - Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
24.09.2019 г. Списък с допуснати и недопуснати кандидати
21.10.2019 г. - Решение05.09.2019 г. - Обява за "Старши юрисконсулт" в Дирекция АПОФСД

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) обявява конкурс за назначаване на държавен служител:

05.09.2019 г. - Обява
05.09.2019 г. - Заявление за участие в конкурса
05.09.2019 г. - Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
24.09.2019 г. Списък с допуснати и недопуснати кандидати
08.10.2019 г. - Решение07.12.2017 г. - Обява за "Младши експерт" в Дирекция АПОФСД

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) обявява конкурс за назначаване на държавен служител:

07.12.2017 г. - Обява
07.12.2017 г. - Заявление за участие в конкурса
07.12.2017 г. - Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
19.12.2017 г. - Списък с допуснатите и недопуснати кандидати
11.01.2018 г. - Решение06.12.2017 г.  - Обява за "Младши експерт" в ИЛ-Пловдив, ГД ИЛ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) обявява конкурс за назначаване на държавен служител:

06.12.2017 г. - Обява
06.12.2017 г. - Заявление за участие в конкурса
06.12.2017 г. - Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
19.12.2017 г. Списък с допуснатите и недопуснати кандидати
12.01.2018 г. - Решение06.12.2017 г.  - Обява за "Младши експерт" в отдел РМПП, ГД КЛВС

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) обявява конкурс за назначаване на държавен служител:

06.12.2017 г. - Обява
06.12.2017 г. - Заявление за участие в конкурса
06.12.2017 г. - Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
19.12.2017 г. Списък с допуснатите и недопуснати кандидати
15.01.2018 г. - Решение21.11.2017 г.  - Обява за "Старши експерт" в отдел РМПП, ГД КЛВС

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) обявява конкурс за назначаване на държавен служител:

21.11.2017 г. - Обява
21.11.2017 г. - Заявление за участие в конкурса
21.11.2017 г. - Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
04.12.2017 г. - Списък на допуснатите и недопуснати кандидати
18.12.2017 г. - Решение
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067