гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
ВАЖНО!!! До 30 юни 2020 г. е срокът за подаване на заявления по мярка „Застраховане на реколта
ВАЖНО!!! До 5 юни 2020 г. продължава приемът по мярка „Събиране реколтата на зелено“
На вниманието на производителите в лозаро-винарския сектор
Прием по мярка „Застраховане на реколтата“
Предложения на ЕК във връзка с Covid-19
Мерки срещу разпространение на COVID-19
На международно ниво ще се популяризира лозаро-винарският сектор в България и региона на Балканите
ВИНАРИЯ 2020
Ритуал по зарязване на лозята, с. Карабунар
Ритуал по зарязване на лозята, с. Нисово
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Резолюции OIV
Индикативен график за прием 2020
ВАЖНО: на вниманието на вино- и гроздопроизводителите
„VineSOS“ – защита на местните сортове лози
Конференция „Българското вино в XXI век“
Среща с гроздо- и винопроизводители в гр. Силистра
Сътрудничество с Република Узбекистан
Дежурни телефони на ИАЛВ
Среща с гроздо- и винопроизводители в гр. Поморие
АКЦЕНТИ
02.09.2014г. - Държавен фонд „Земеделие” изплати над 5 500 000 лева по мярка „Престр
Средствата са изплатени на кандидати, подали заявки за авансово плащане, след сключване на договори по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г., съобщиха от ДФЗ.   Заявките за авансово плащане, придружени с банкови гаранции, се подаваха от 21 до 31 юли 2014 г. По тях може да бъде изплатена до 80% от финансовата помощ, предвидена...
Официално откриване на гроздоберна кампания 2014 г.
„Пазарът на вино няма да се повлияе от неблагоприятните климатични условия“. Това каза министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на тържественото откриване на гроздобера в село Черногорово, област Пазарджик. Министърът отбеляза, че очакваната реколта от грозде тази година е около 200 000 тона, от които ще бъдат произведени близо 140 млн. литра вино. От януари  2014 г. до края н...
Международно изложение за храни и напитки FOODEX JAPAN 2015
В Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) постъпи, чрез Министерство на икономиката и енергетиката, писмо от Посолството на Република България в Токио, в което информират за проявен значителен интерес от страна на български винопроизводители за установяване на контакти с японски вносители на вина в следствие на отправено запитване от компанията "Ocean Project LLC". В тази връзка е предложено да се организира участи...
Информация за пазара на вино в Япония
...
ИНФОРМАЦИЯ - Vinitech-SIFEL, Бордо, Франция
Във връзка с постъпило по официален път писмо от г-н Бертран Гардер – директор на “Promosalons България“, както и съгласно разпореждане на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) инж. Красимир Коев, предоставяме на Вашето внимание следната информация:   Vinitech-SIFEL е международно изложение за оборудване и услуги за секторите Лозарство и Винарство, производство на плодове и з...
Първа Назад ....  41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53  Напред Последна
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067