гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
Българска изба в топ 50 на Света
Дежурни телефони
Втори прием по мярка "Инвестиции в предприятия"
ВАЖНО!!! До 30 юни 2020 г. е срокът за подаване на заявления по мярка „Застраховане на реколта
ВАЖНО!!! До 5 юни 2020 г. продължава приемът по мярка „Събиране реколтата на зелено“
На вниманието на производителите в лозаро-винарския сектор
Прием по мярка „Застраховане на реколтата“
Предложения на ЕК във връзка с Covid-19
Мерки срещу разпространение на COVID-19
На международно ниво ще се популяризира лозаро-винарският сектор в България и региона на Балканите
ВИНАРИЯ 2020
Ритуал по зарязване на лозята, с. Карабунар
Ритуал по зарязване на лозята, с. Нисово
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Резолюции OIV
Индикативен график за прием 2020
ВАЖНО: на вниманието на вино- и гроздопроизводителите
„VineSOS“ – защита на местните сортове лози
Конференция „Българското вино в XXI век“
Среща с гроздо- и винопроизводители в гр. Силистра
Сътрудничество с Република Узбекистан
Днес, 11.09.2019 г. в Изпълнителна агенция по лозата и виното се проведе среща с участието на Изпълнителния директор инж. Красимир Коев, Главният секретар г-жа Нина Филипова и делегация от Република Узбекистан, съставлявана от заместник-министъра на земеделието г-н Саидкамол Коджаев, и Директора на Агенция за развитие на лозарството и винарството г-н Отабек Мустафаев.
На срещата инж. Коев запозна делегацията със състоянието на лозаро-винарския сектор в Република България и представи Националната програма за подпомагане, която предизвика сериозен интерес и запитвания за подробности.
Г-н Мустафаев отправи запитване за дейността на акредитираните лаборатории на Изпълнителна агенция по лозата и виното и предложи възможността за провеждане на стажове на специалисти от Узбекистан за изучаване на съвременни методи за изпитване на винени продукти.
Страните обсъдиха провеждането на Световен конгрес по лозарство и винарство и генерална асамблея на Международната организация по лозата и виното, предвид това, че Републиа България беше домакин през 2017 г., а на Република Узбекистан прeдстои домакинсво през 2021 година.
Заместник-министърът на земеделието потвърди интереса на Република Узбекистан за сътрудничество в лозаро-винарския сектор и предложи да бъде подписан Меморандум между Изпълнителна агенция по лозата и виното, Република България и Агенция за развитие на лозарството и винарството, Република Узбекистан.
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067