гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
На вниманието на вино- и гроздопроизводителите
Откриване на краткосрочна финансова линия за закупуване на торове
От 26 октомври се отваря втори прием по de minimis 
Гроздоберна кампания 2020 г.
Информация за подаване на заявления за авансово плащане по "Инвестиции в предприятия"
Осигурени 4 извънредни мерки за вино- и гроздопроизводителите
От 19 август започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2
Започва прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“
Българска изба в топ 50 на Света
Дежурни телефони
Втори прием по мярка "Инвестиции в предприятия"
ВАЖНО!!! До 30 юни 2020 г. е срокът за подаване на заявления по мярка „Застраховане на реколта
ВАЖНО!!! До 5 юни 2020 г. продължава приемът по мярка „Събиране реколтата на зелено“
На вниманието на производителите в лозаро-винарския сектор
Прием по мярка „Застраховане на реколтата“
Предложения на ЕК във връзка с Covid-19
Мерки срещу разпространение на COVID-19
На международно ниво ще се популяризира лозаро-винарският сектор в България и региона на Балканите
ВИНАРИЯ 2020
Ритуал по зарязване на лозята, с. Карабунар
Сътрудничество с Република Узбекистан
Днес, 11.09.2019 г. в Изпълнителна агенция по лозата и виното се проведе среща с участието на Изпълнителния директор инж. Красимир Коев, Главният секретар г-жа Нина Филипова и делегация от Република Узбекистан, съставлявана от заместник-министъра на земеделието г-н Саидкамол Коджаев, и Директора на Агенция за развитие на лозарството и винарството г-н Отабек Мустафаев.
На срещата инж. Коев запозна делегацията със състоянието на лозаро-винарския сектор в Република България и представи Националната програма за подпомагане, която предизвика сериозен интерес и запитвания за подробности.
Г-н Мустафаев отправи запитване за дейността на акредитираните лаборатории на Изпълнителна агенция по лозата и виното и предложи възможността за провеждане на стажове на специалисти от Узбекистан за изучаване на съвременни методи за изпитване на винени продукти.
Страните обсъдиха провеждането на Световен конгрес по лозарство и винарство и генерална асамблея на Международната организация по лозата и виното, предвид това, че Републиа България беше домакин през 2017 г., а на Република Узбекистан прeдстои домакинсво през 2021 година.
Заместник-министърът на земеделието потвърди интереса на Република Узбекистан за сътрудничество в лозаро-винарския сектор и предложи да бъде подписан Меморандум между Изпълнителна агенция по лозата и виното, Република България и Агенция за развитие на лозарството и винарството, Република Узбекистан.
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067