гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
16.05.2024 г. - Експериментално поле с лозови насаждения  на ИАЛВ
16.05.2024 г. - Конференция с представители на ЕК относно географските указания
16.05.2024 г. - Отворен прием за кандидатстване по интервенцията за застраховане на винени лозя
02.05.2024 г. - Състояние на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.
12.04.2024 г. - Министерска среща в Италия по случай стогодишнината на OIV
14.03.2024 г. - Български вина, отличени в конкурса „Mundus Vini 2024”
13.03.2024 г. – „Провайн“
07.03.2024 г. – Експериментално поле за застрашените традиционни сортове лозя
19.02.2024 г. – 62-ро издание на Международното изложение „АGRA 2024“
14.02.2024 г. – Честит Трифон Зарезан!
13.02.2024 г. – Обществена консултация по концепция за нов ЗВСН
07.02.2024 г. – XII Международен винен конкурс в Бразилия „Brazil Wine Challenge 2024&am
01.02.2024 г. - Тържествено зарязване на лозята в Троянския манастир
15.01.2024 г. – Започна прием по две инвестиционни мерки
15.01.2024 г. – Нови насоки за производството на деалкохолизирани вина
12.01.2024 г. – Предстоящи през 2024 година изложени
10.01.2024 г. – Краен срок за подаване на декларации
03.01.2024 г. – Изменение на ЗНП „Мелник“

06.12.2023г.- 17-и Коледен форум от Националната кампания!
08.11.2023 г.- Удължен срок на приема по интервенция 'Преструктуриране и конверсия на лозя'
13.02.2024 г. – Обществена консултация по концепция за нов ЗВСН
На вниманието на всички гроздо- и винопроизводители
           
 
            На 15 февруари приключва организираната от Министерство на земеделието и храните (МЗХ) обществена консултация по концепция за нов Закон за виното и спиртните напитки в частта за производството и търговията с лозаро-винарски продукти. Целта е да се проучат нагласите сред заинтересованите страни в лозаро-винарския сектор относно необходимостта от усъвършенстване на водената политика в сектора, промени по отношение на заложените изисквания за водене на отчетната дейност в предприятията (дневници, входящ и изходящ регистър), представителността на браншовите организации в лозаро-винарския сектор, въвеждането на някои нови изисквания към продажбата на грозде и вино.
 
            На Портала за обществени консултации е публикуван Консултационния документ относно проекта на нов Закон за виното и спиртните напитки, в частта му за виното, с краен срок за подаване на становища и предложения по него – 15 февруари 2024 г. (това е срок за становища по консултативния документ, законът тепърва ще се разработва).  Документът съдържа и Въпросник (почти същия, като анкетата, която през месец ноември 2023 г. е разпространена от МЗХ), попълването на който ще даде насоки за промените, които да бъдат включени в новия закон.
 
Линк към обществената консултация: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8123
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067