гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
16.05.2024 г. - Експериментално поле с лозови насаждения  на ИАЛВ
16.05.2024 г. - Конференция с представители на ЕК относно географските указания
16.05.2024 г. - Отворен прием за кандидатстване по интервенцията за застраховане на винени лозя
02.05.2024 г. - Състояние на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.
12.04.2024 г. - Министерска среща в Италия по случай стогодишнината на OIV
14.03.2024 г. - Български вина, отличени в конкурса „Mundus Vini 2024”
13.03.2024 г. – „Провайн“
07.03.2024 г. – Експериментално поле за застрашените традиционни сортове лозя
19.02.2024 г. – 62-ро издание на Международното изложение „АGRA 2024“
14.02.2024 г. – Честит Трифон Зарезан!
13.02.2024 г. – Обществена консултация по концепция за нов ЗВСН
07.02.2024 г. – XII Международен винен конкурс в Бразилия „Brazil Wine Challenge 2024&am
01.02.2024 г. - Тържествено зарязване на лозята в Троянския манастир
15.01.2024 г. – Започна прием по две инвестиционни мерки
15.01.2024 г. – Нови насоки за производството на деалкохолизирани вина
12.01.2024 г. – Предстоящи през 2024 година изложени
10.01.2024 г. – Краен срок за подаване на декларации
03.01.2024 г. – Изменение на ЗНП „Мелник“

06.12.2023г.- 17-и Коледен форум от Националната кампания!
08.11.2023 г.- Удължен срок на приема по интервенция 'Преструктуриране и конверсия на лозя'
10.10.2023 г. - Новият лозарския регистър и информационна система за поддържане му
 
 
            Уважаеми производители,
 
            Уведомяваме Ви, че в Изпълнителна агенция по лозата и виното е въведен в експлоатация новият лозарския регистър и информационна система за поддържане му. Геопространствената карта към регистъра е необходимо да съдържа очертания на лозарските парцели по сортове.
            В тази връзка приканваме гроздопроизводителите да посетят съответния офис на ИАЛВ (централно управление или териториално звено), където ще получат необходимата информация и съдействие за очертаването на лозарските парцели в управляваните от тях лозарски стопанства.
       Всички кандидати за приема, който стартира на 15.10.2023 г. по интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Стратегическия план следва предварително да са очертали парцелите в лозарското си стопанство не по-късно от 10.11.2023 г.
             Достъп до новия лозарски регистър може да получите на следния адрес: 
https://vineregister.eavw.com/
 
За допълнителна информация можете да се обръщате към служителите на ИАЛВ на следните адреси и телефони:
Централно управление гр. София
Адрес: гр. София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
Тел.: + 359 2 9708 111
Email: sofia@eavw.com
Главен директор ГД „КЛВС“ инж. Даниела Фърцова
Моб: +359889410605
Email: d.fartzova@eavw.com
Началник отдел „РМПП“ инж. Константин Драганов
Моб: +359886518874
Email: kdraganov@eavw.com
 
Териториално звено гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив 4000, Бул. „Санкт Петербург“ № 67
Тел.: 032/622688
Моб: +359889923953
Email: plovdiv@eavw.com
 
Териториално звено гр. Бургас
Адрес: гр. Бургас 8000, Водна палата, ул. “Фердинандова” № 3, ет.3
Тел.:  056/845944
Моб: +359888659165
Email: bourgas@eavw.com
 
Териториално звено гр. Варна
Адрес: гр. Варна 9000, ул. “Алеко Константинов” № 17А, ПК 156
Тел.:  052/621825
Моб: +359884005740
Email: varna@eavw.com
 
Териториално звено гр. Монтана
Адрес: гр. Монтана 3400, бул. „Александър Стамболийски“ № 12
Тел.:  096/305288
Моб: +359888778728
Email: montana@eavw.com
 
Териториално звено гр. Плевен
Адрес: гр. Плевен 5800, ул. “Васил Левски” № 1, ет. 3
Тел.:  064/807618
Моб: +359888764013
Email: pleven@eavw.com
 
Териториално звено гр. Русе
Адрес: гр. Русе 7000, ул. “Борисова” № 52, ет. 3
Тел.:  082/824085
Моб: +359886530562
Email: rousse@eavw.com
 
Териториално звено гр. Сливен
Адрес: гр. Сливен 8800, ул. “Цар Освободител” № 1, ПК 41А
Тел.:   044/622187
Моб:  +359888672687
Email: sliven@eavw.com
 
Териториално звено гр. Хасково
Адрес: гр. Хасково 6300, ул. “Патриарх Евтимий” № 2, Областен съвет, ет. 3
Тел.:   038/663843
Моб: +359889923921
Email: haskovo@eavw.com
 
Отдел "Контрол на лозаро-винарския сектор" (КЛВС) гр. Благоевдград
Адрес: гр. Благоевград 2700, ул. “Иван Михайлов” № 49, ет. 4
Тел.:   073/832452
Моб: +359885464059
Email: blagoevgrad@eavw.com
 
 
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067