гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
19.09.2023 г. – Наредба за подпомагане в лозаро-винарския сектор
07.08.2023 г. - Участие в Международното изложение за вино „Провайн 2024“
04.08.2023 г. - Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ
24.07.2023 г. - Благодарствено писмо от Посолството на Нова Зеландия
19.07.2023 г. - Прием на заявления по мярката „Събиране на реколтата на зелено“
30.06.2023 г. - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г.
27.06.2023 г. - Нови изисквания относно етикетирането на вината
15.06.2023 г. - Нов Генерален директор на OIV
16.05.2023 г. - Подпомагане по еко-схемите от Стратегическия план
15.05.2023 г. - Застрахователно обезщетение за 2023 година

03.05.2023 г. - Международнен курс по ампелофиграфия 2023 г.
20.04.2023 г. - Нова финансова възможност по Националния план за възстановяване и устойчивост
17-ти Великденски форум от Националната кампания „Да! На българската храна“
Проект на Наредба за Централния регистър за проследимост на храните
23.03.2023 г. - Заседание на Изпълнителния комитет на OIV
Среща с д-р Джон Баркър, кандидат за Генерален директор на OIV
24.02.2023 г. - „Златен ритон“ за четири вина от „Винария 2023“
14.02.2023 г. - ЧЕСТИТ ТРИФОН ЗАРЕЗАН!
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА РЕКОЛТА ОТ ГРОЗДЕ И ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИ КОЛИЧЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКИЯТ ПРОБЛЕМ СЪС СТАЦИОНАРНИТЕ ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ Е ОТСТРАНЕН И ТЕЛЕФОНИТЕ ВЕЧЕ РАБОТЯТ
03.05.2023 г. - Международнен курс по ампелофиграфия 2023 г.

       Международната организация по лозата и виното (OIV) е междуправителствена организация с научно-технически характер , която развива дейност в областта на лозарството и винарството, напитките на винена основа, десертното грозде, сушеното грозде и други лозаро-винарски продукти.
 
 
            33 години след започването си, престижният Международен курс по ампелография на OIV продължава да празнува ново издание, което ще се проведе в Чили от 4 до 8 декември 2023 г. За първи път курсът ще се проведе в Южна Америка и студентите ще могат да посетят и разгледат регионите Метрополиан, Мауле и винарския регион Валпарайсо в Чили. Страната, известна с опазването на сорта Карменер след епидемията от филоксера, ще бъде полето за предаване на знанията за нейните сортове лози през цялата й история. Участниците ще се учат от чилийски винопроизводители и техните необичайни методи, далеч от мащабното производство на юг.
            Курсът е предвиден да се проведе в рамките на 5 дни, по време на които курсистите ще научат практически уроци, които ще бъдат преподавани от специалисти и професори от най-престижните центрове за генетични ресурси за лози в Чили, Германия, Испания, Франция и Португалия. OIV ще издаде сертификат за удостоверяване на участието на присъстващите.
            Курсът е подходящ за професионалисти от лозарския сектор и изследователи, тъй като се изисква диплома по агрономически науки или еквивалентен опит в тази област. Обучението носи изчерпателни познания в областта на науката за сортовете лози на всички професионалисти от лозаро-винарския сектор. Крайният срок за записване е 31 май 2023 г. Повече информация можете да прочетете на официалния сайт на OIV: https://www.oiv.int/press/applications-are-open-2023-oiv-ampelography-course-chile

          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067