гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
16.05.2024 г. - Експериментално поле с лозови насаждения  на ИАЛВ
16.05.2024 г. - Конференция с представители на ЕК относно географските указания
16.05.2024 г. - Отворен прием за кандидатстване по интервенцията за застраховане на винени лозя
02.05.2024 г. - Състояние на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.
12.04.2024 г. - Министерска среща в Италия по случай стогодишнината на OIV
14.03.2024 г. - Български вина, отличени в конкурса „Mundus Vini 2024”
13.03.2024 г. – „Провайн“
07.03.2024 г. – Експериментално поле за застрашените традиционни сортове лозя
19.02.2024 г. – 62-ро издание на Международното изложение „АGRA 2024“
14.02.2024 г. – Честит Трифон Зарезан!
13.02.2024 г. – Обществена консултация по концепция за нов ЗВСН
07.02.2024 г. – XII Международен винен конкурс в Бразилия „Brazil Wine Challenge 2024&am
01.02.2024 г. - Тържествено зарязване на лозята в Троянския манастир
15.01.2024 г. – Започна прием по две инвестиционни мерки
15.01.2024 г. – Нови насоки за производството на деалкохолизирани вина
12.01.2024 г. – Предстоящи през 2024 година изложени
10.01.2024 г. – Краен срок за подаване на декларации
03.01.2024 г. – Изменение на ЗНП „Мелник“

06.12.2023г.- 17-и Коледен форум от Националната кампания!
08.11.2023 г.- Удължен срок на приема по интервенция 'Преструктуриране и конверсия на лозя'
19.07.2023 г. - Прием на заявления по мярката „Събиране на реколтата на зелено“
             На вниманието на производителите,
 
      От 18 юли 2023 г. влезе в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=9865243EF2F6597E8129B40808F4B64E?idMat=197309)
Наредбата урежда прилагането на мярката „Събиране на реколтата на зелено“ през финансова 2023 г. Утвърдени са следните изменения:
 • срокът за подаване в ИАЛВ на заявления за издаване на удостоверения за участие е до 20 юли 2023 г.;
 • срокът за подаване на заявления по мярката в ЦУ на ДФЗ е 27 – 31 юли 2023 г.
 • срокът за сключване на всички договори за предоставяне на финансово подпомагане по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ е до 18 август 2023 г.
 • срокът за извършване на операциите по ръчно отстраняване на гроздовете е до 1 септември 2023 г.
 • може да се кандидатства за едни и същи площи през две последователни години;
 • един бенефициент може да участва за приема с повече от 35 ха от лозовите си насаждения;
 • ИАЛВ проверява по служебен път скиците на заявените имоти;
 • допуска се прилагане на мярката за отделни парцели в стопанството
 • максималният размер на финансовата помощ е до 60 на сто от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката;
 • преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете се възстановяват на база фиксирана цена 1155,48 лв./ха;
 • за 2023 г. определената за изчисляване на парично обезщетение за загуба на доход цена на килограм винено грозде е в размер на 0,70 лв.
 • за заявени за подпомагане през 2023 г. площи средният добив по чл. 80, ал. 3 се изчислява на база последните две години с деклариран добив от заявените площи (изключват се години, в които е прилагана мярката и/или липсва добив).
 • с изменението е предвидено увеличение от 50% на 60% в подпомагането за винопроизводителите за дейности по мярка „Инвестиции в предприятия“, договорени между 16 октомври 2022 г. и 31 декември 2022 г., които ще се изпълняват през финансова 2023 година, когато разходите и плащанията са извършени преди 16 октомври 2023 година.
 

          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067