гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
Удължен срок за подаване на документи по извънредната финансова помощ
Договорени са условията за прием през септември по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Н
Извънредна финансова помощ за лозаро-винарския сектор за площи с винено грозде
Единадесето издание на Балканския международен винен фестивал 
НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО
Предоставяне на държавна помощ: „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за пре
ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ 
Предоставяне на държавна помощ: „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за
ВАЖНО! ИЗМЕНЕНИ УКАЗАНИЯ 2022 - COVID мерки
Официално откриване на международните изложби АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ
ЧЕСТИТ 8-МИ МАРТ!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Удължаване на срока на валидност за нови насаждения или за презасаждане
Традиционно зарязване на лозята в град Плевен
ЧЕСТИТ ТРИФОНОВДЕН!
Удължаване на срока за подаване на декларации за произведени количества вино и мъст
Зов за помощ!
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Програма за местни традиционни и регионални традиционии продукти за периода 2021-2023 г.
На вниманието на гроздо- и винопроизводителите
Изменение на Акт за утвърждаване № РД 18-1/15.01.2021 г. 
Изменение на Акт за утвърждаване № РД 18-1/15.01.2021 г. и спецификацията на вино със ЗНП "Мелник"

Във връзка с подадено заявление от Регионална лозаро-винарска камара (РЛВК) "Пирин" за изменение на спецификацията на вино със ЗНП "Мелник", съответно на акт за утвърждаване на ГКНП "Мелник", беше проведена предварителна национална процедура, съгласно чл. 96 от Регламент (ЕС) №1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

В неофоциален раздел на "Държавен вестник", брой 24 (от 23 март 2021 г.) беше обнародван Акт за утвърждаване № РД 18-1/15.01.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с който се утвърждават заявените промени в Акт за утвърждаване № РД 18-48/ 04.07.2005 г. на вино със Защитено наименование за произход (ЗНП) с традиционно наименование Гарантирано и контролирано наименование на произход (ГКНП) "Мелник".

В изпълнение на разпоредбите на чл. 15 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Европейската комисия и чл. 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34, изменението на спецификацията на вино със ЗНП "Мелник" беше подадено на Европейската комисия чрез информационната система " eAmbrosia".

Акт за утвърждаване № РД 18-1/15.01.2021 г. е свързан с изпълнението на проект "SOS за застрашение традиционни сортове лози" с акроним "VineSOS" по Програма за трансгранично сътрудничество "INTERREG V-A Гърция - България 2014 -2020", по която Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) е водещ партньор.
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067