гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
16.05.2024 г. - Експериментално поле с лозови насаждения  на ИАЛВ
16.05.2024 г. - Конференция с представители на ЕК относно географските указания
16.05.2024 г. - Отворен прием за кандидатстване по интервенцията за застраховане на винени лозя
02.05.2024 г. - Състояние на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.
12.04.2024 г. - Министерска среща в Италия по случай стогодишнината на OIV
14.03.2024 г. - Български вина, отличени в конкурса „Mundus Vini 2024”
13.03.2024 г. – „Провайн“
07.03.2024 г. – Експериментално поле за застрашените традиционни сортове лозя
19.02.2024 г. – 62-ро издание на Международното изложение „АGRA 2024“
14.02.2024 г. – Честит Трифон Зарезан!
13.02.2024 г. – Обществена консултация по концепция за нов ЗВСН
07.02.2024 г. – XII Международен винен конкурс в Бразилия „Brazil Wine Challenge 2024&am
01.02.2024 г. - Тържествено зарязване на лозята в Троянския манастир
15.01.2024 г. – Започна прием по две инвестиционни мерки
15.01.2024 г. – Нови насоки за производството на деалкохолизирани вина
12.01.2024 г. – Предстоящи през 2024 година изложени
10.01.2024 г. – Краен срок за подаване на декларации
03.01.2024 г. – Изменение на ЗНП „Мелник“

06.12.2023г.- 17-и Коледен форум от Националната кампания!
08.11.2023 г.- Удължен срок на приема по интервенция 'Преструктуриране и конверсия на лозя'
27.09.2023 г. - Заместник-министър Тошев представи новия лозарски регистър
          
 
 
       Заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев представи новия лозарски регистър, който е разработен с реализирането на Споразумение между Министерство на земеделието и храните и Евростат в МЗХ. Участие в събитието взеха изпълнителният директор на ИАЛВ инж. Красимир Коев, г-н Драгомир Господинов, Главен Директор на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ към МЗХ, и екипът участвал в създаването на информационната система. „Изградена е нова информационна система за обслужване на дейностите по поддържане на лозарски регистър с обхват на данните съгласно европейското законодателство. Целта е да се подпомогне работата както на земеделската статистика, така и на Изпълнителната агенция по лозата и виното и на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция при прилагането и администрирането на интервенциите в лозаро-винарския сектор от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.“ - съобщи заместник-министърът. Той разясни, че новият електронен регистър ще съдържа актуална информация относно производствения потенциал на лозаро-винарския сектор в България и ще подмени съществуващия до момента морално остарял регистър. „В новата информационна система чрез изграждането на отделен статистически модул за ползване от отдел „Агростатистика“ в МЗХ ще бъде осигурен достъп до наличните данни за изготвяне на обобщаващи справки в изпълнение на националните нужди и тези на европейското законодателство в областта на земеделската статистика“ - уточни заместник-министър Тошев. Той отбеляза още, че качеството и достоверността на данните в регистъра зависят и от земеделските производители, които сами ще заявяват площите, върху които отглеждат лозя, както и добивите на винено грозде.
 
      Автоматичният обмен на данни от лозарския регистър със системите на Държавен фонд „Земеделие“ ще улесни гроздо- и винопроизводителите, заявили подпомагане. Обновеният и допълнен с геопространствени изображения лозарски регистър ще бъде надежден източник на информация за лозаро-винарския сектор.
 
      Отпуснатите безвъзмездно средства от Евростат ще спомогнат за намаляване на финансовата тежест върху бюджета на МЗХ и намаляване на административното натоварване върху анкетираните лица при събиране на данни за лозаро-винарския сектор.
 
       По време на срещата инж. Красимир Коев отговори на въпроси, свързани с функционирането на информационната система, обслужваща лозарския регистър и обяви пред браншовите организации, че от 9 октомври 2023 г. гроздопроизводителите могат да посетят териториалните звена на ИАЛВ в цялата страна, както и централно управление на ИАЛВ в гр. София, за да очертаят парцелите с винени лозя, включени в лозарските им стопанства.
 

          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067