гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
Среща с гроздо- и винопроизводители в гр. Силистра
Сътрудничество с Република Узбекистан
Дежурни телефони на ИАЛВ
Среща с гроздо- и винопроизводители в гр. Поморие
Среща с гроздопроизводители в гр. Бургас
42-ри Световен конгрес по лозарство и винарство
Обучение относно ЗНП и ЗГУ
На вниманието на винопроизводителите
Пресконференция за Балканския международен винен конкурс и фестивал
На вниманието на кандидатите за участие по мярка „Инвестиции в предприятия“
Прием на заявления за издаване на разрешения за засаждане на нови лозя
Важна информация за клиентите на изпитвателните лаборатории при ИАЛВ
Мярка "Инвестиции в предприятия"
Национална конференция на българските винопроизводители
Световни новини - Сектор "Вино" - 15 март 2019 г.
Световно новини - Сектор "Вино" - 14 март 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 12 март 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 11 март 2019 г.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ДАМИ!
Световни новини - Сектор "Вино" - 04 март 2019 г.
Сътрудничество с Република Узбекистан
Днес, 11.09.2019 г. в Изпълнителна агенция по лозата и виното се проведе среща с участието на Изпълнителния директор инж. Красимир Коев, Главният секретар г-жа Нина Филипова и делегация от Република Узбекистан, съставлявана от заместник-министъра на земеделието г-н Саидкамол Коджаев, и Директора на Агенция за развитие на лозарството и винарството г-н Отабек Мустафаев.
На срещата инж. Коев запозна делегацията със състоянието на лозаро-винарския сектор в Република България и представи Националната програма за подпомагане, която предизвика сериозен интерес и запитвания за подробности.
Г-н Мустафаев отправи запитване за дейността на акредитираните лаборатории на Изпълнителна агенция по лозата и виното и предложи възможността за провеждане на стажове на специалисти от Узбекистан за изучаване на съвременни методи за изпитване на винени продукти.
Страните обсъдиха провеждането на Световен конгрес по лозарство и винарство и генерална асамблея на Международната организация по лозата и виното, предвид това, че Републиа България беше домакин през 2017 г., а на Република Узбекистан прeдстои домакинсво през 2021 година.
Заместник-министърът на земеделието потвърди интереса на Република Узбекистан за сътрудничество в лозаро-винарския сектор и предложи да бъде подписан Меморандум между Изпълнителна агенция по лозата и виното, Република България и Агенция за развитие на лозарството и винарството, Република Узбекистан.
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067